top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Tato aplikace je postavená jako komerční aplikace a také jako aplikace podporovaná reklamou. Tato služba je poskytována a je určena k použití tak, jak je.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o zásadách shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne tuto službu používat.

Shromažďování a používání informací

Pro používání této služby nejsou shromažďovány žádné osobní údaje ani nejsou nutné k jejich poskytování. Aplikace podporovaná reklamami však používá služby třetích stran k zobrazování reklam, které mohou shromažďovat informace použité k vaší identifikaci.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatele služeb třetí strany používaného aplikací:

Admob:

_

bottom of page